Allmänna Villkor.

1. Allmänt

Detta är villkoren (“Allmänna villkor”) som gäller för all försäljning av Tenson AB org. nr: 559327-2650, Ekonomivägen 2, SE-436 33 Askim, Sverige ("Tenson"). De här Allmänna villkoren gäller alla beställningar  som görs av dig från Tenson via e-handelsbutiken på www.tenson.comwww.tenson.com/se och www.tenson.com/nl(“Webbplatsen”) eller på något annat sätt utöver fysiska butiker. Hänvisningar i dessa villkor till “vi”, “oss” och “våra” är till Tenson.

För att registrera en användare eller lägga en order på vår webbplats måste du vara minst 18 år gammal . Om du är under 18 år behöver du målsmans godkännande.

Tenson förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg i dessa Allmänna villkor, vilka tidigast kommer att träda i kraft 30 dagar efter det datum då de ändrade Allmänna villkor ställdes till förfogande på Webbplatsen. Genom att köpa produkter från vårt sortiment, registrera ett användarkonto, prenumerera på vårt nyhetsbrev och/eller använda någon av våra tjänster på Webbplatsen accepterar och godkänner du dessa Allmänna villkor.

För en smidig och snabb beställning är det viktigt att du anger ditt namn, din e-postadress och leveransadress enligt instruktionerna på ett korrekt och fullständigt sätt. Du är ansvarig för noggrannheten i dessa detaljer.

2. Priser och betalning

Det pris som anges på Webbplatsen när du gör en beställning avser det totala priset inklusive alla skatter och eventuella leveransavgifter. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och avgifter. Våra priser kan också ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över, såsom väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad mervärdesskatt (moms).

Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel samt produktförändringar på Webbplatsen. Vi reserverar oss även för felaktig lagerbalans eller prisuppgifter (såsom ovanligt låga priser) och för slutförsäljning. Vänligen kontakta Tenson om du skulle tvivla på ett erbjudandes giltighet.

Du kan betala för din order på de sätt som anges på Webbplatsen. Det går inte att använda presentkort från Tenson när du köper produkter från Webbplatsen.

3. Leverans och transport

Tenson erbjuder alltid fri frakt för samtliga leveranser inom Europa. Vi erbjuder leverans endast till de europeiska länder som är berättigade i beställningsprocessen.

Alla beställningar skickas från vårt lager i Landvetter, Sverige till den adress som angetts, och därmed också valts, av dig.

Den normala leveranstiden för varor som finns i lager kan variera beroende på vilket land beställningen ska skickas till. Nedan finner du angivna leveranstider för varje land, men leveranstiden kan komma att bli längre.

Sverige – 2-3 arbetsdagar

Övriga europeiska länder - 3-6 arbetsdagar

Våra paket skickas med DHL och i vissa fall krävs en underskrift vid mottagandet. Om du inte har möjlighet att ta emot din leverans kommer transportföretaget lämna en avisering där det finns beskrivet var du kan hämta ditt paket. Alternativt kommer DHL försöka att leverera ditt paket ytterligare en gång.

Om du inte hämtar ut ditt paket inom 14 dagar kommer det att skickas tillbaka till oss. För alla paket som inte löses ut inom denna tid förbehåller vi oss rätten att debitera dig för uppkomna kostnader för returfrakt, expedition och faktisk hanteringskostnad.

Vi står för transportrisken, alltså den risk för att produkterna ska försvinna eller skadas när de transporteras från vårt lager till dig. Om du inte har tagit emot din order inom 30 dagar från det datum du gjorde beställningen, och om du inte godtar ett nytt leveransdatum, har du rätt att häva beställningen. I så fall kommer vi att återbetala det belopp som du betalat så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det datum du hävde din order och informerade oss om avbokningen.

Om leveransadressen ligger utanför EU kan landet i fråga komma att ta ut ytterligare avgifter, till exempel importskatt. Tenson har ingen påverkan eller kontroll över sådana avgifter och kan därför inte ge dig någon ytterligare information. Du måste därför själv, innan du gör en beställning, kontrollera om de produkter du beställt kan exporteras och importeras till det aktuella landet och vilka kostnader som i så fall kan tillkomma.

4. Kvalitet

Vi strävar alltid efter att produkterna på Webbplatsen återges på ett så korrekt och fullständigt sätt som möjligt. Produkternas verkliga utseende kan dock skilja sig åt (till exempel i färgskillnader) från hur de presenteras på Webbplatsen mot när de levereras till dig.

Det är också vårt mål att alla produkter i Tensons sortiment möter de förväntningar du har gällande kvalitet. Vi påpekar dock uttryckligen att dessa produkter är designade utifrån ett estetiskt syfte och inte för optimal livslängd, praktisk användbarhet eller användarvänlighet.

Produkterna är föremål för naturligt slitage. Livslängden för en produkt beror delvis på produktens material, hur ofta den används och om den tas om hand på rätt sätt. Tensons produkter är tillverkade av de material som finns presenterade på Webbplatsen. För optimal livslängd och kvalitet är det viktigt att, när det krävs, följa tvättinstruktionerna.

5. Ångerrätt

Om du ångrar ditt köp har du rätt att returnera eller avbryta din order inom 14 dagar från det datum du tog emot beställningen. När du returnerar produkterna så ska alla etiketter finnas kvar och plagget ska vara i originalskick. Ångerrätten finns till för att du ska kunna avgöra om produkten passar dig och om du vill behålla den. Det är tillåtet att använda produkten på ett sätt där du kan avgöra om du faktiskt vill ha produkten, precis som du hade gjort i en fysisk butik. Rätten att returnera eller avbryta beställningen gäller för alla våra produkter. Badkläder och underkläder måste dock returneras i obruten förpackning där förseglingen fortfarande finns kvar.

Om du önskar avbryta eller returnera din beställning - vänligen meddela oss inom 14 dagar efter att du tagit emot din order, genom att skriva till oss på [email protected] eller till Tenson AB, Ekonomivägen 2, SE-436 33 Askim, Sverige. Onlinebeställningar kan inte returneras i butik. Senast 14 dagar efter att du mottagit din order ska du returnera varan enligt vad som anges nedan.

1.    Packa ihop varorna du önskar returnera. Om möjligt ber vi dig returnera produkterna i sin originalförpackning.

2.    Fyll i retursedeln och lägg ner den i förpackningen. Vi accepterar inga returer utan retursedel.

3.    Skicka tillbaka paketet till vår adress: Postnord c/o Tenson Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter, Sweden.

Du kan också utöva din ångerrätt genom att använda Konsumentverkets ångerblankett, vilken går att hitta på deras webbplats (www.konsumentverket.se).

Vi kommer att återbetala det belopp som du betalat för produkten omedelbart och som senast 14 dagar efter att vi tagit emot meddelandet om att du vill returnera produkten. Pengarna kommer dock inte återbetalas innan Tenson har mottagit den returnerade produkten eller om du kan bevisa att produkten faktiskt har returnerats. Kontakta oss på [email protected] för en förbetald retursedel.

Observera att om den returnerade produkten har minskat i värde på grund av slitage eller oförsiktig hantering, som inte kan ha orsakats när du provat/testat varan, kommer Tenson att göra avdrag på din återbetalning till ett värde som motsvarar produktens värdeförlust.

Observera att du står för transportrisken, alltså den risk för att produkterna ska försvinna eller skadas när de transporteras från dig tillbaka till vårt lager. Om produkten skulle försvinna eller skadas under transporten tillbaka till Tenson är du ansvarig för kostnaderna.

6. Reklamationer

Du har rätt att reklamera en produkt inom tre år, förutsatt att den var defekt när du tog emot den. Skulle du märka att de produkter som skickats till dig är skadade vid mottagandet ska dessa rapporteras omedelbart. Skadade produkter ska inte accepteras. Även skador på förpackningen ska anmälas, oavsett om själva produkterna är skadade eller ej.

 Skulle du upptäcka en defekt på den produkt/de produkter du beställt är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar och informerar oss om på vilket sätt du anser att produkten är felaktig. Var vänlig kontakta oss på [email protected] eller Tenson AB, Ekonomivägen 2 436 33 Askim, Sweden. Observera att du måste meddela oss om din reklamation inom rimlig tid efter att defekten upptäckts. Vi behandlar inte din retur innan du informerat oss om på vilket sätt produkten är felaktig. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats inom rimlig tid. Om reklamationen godkänns kommer vi skicka en förbetald retursedel till dig samt information om hur du går vidare med din reklamation och retur av produkten.

När vi har mottagit din information samt den returnerade produkten kommer vi att göra en bedömning om produkten är defekt. Om produkten är defekt eller felaktigt levererad kommer vi att byta ut produkten så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar från mottagandet av produkten. Skulle du ha använt produkten uppskattar vi om du tvättar den innan du genomför reklamationen. Vi kommer att återbetala alla eventuella kostnader som kan ha drabbat dig i samband med returen av produkten. Därför är det viktigt att du kontaktar oss innan du returnerar produkten för att vi ska kunna ge dig information om hur du bör genomföra din retur.

Observera att du står för transportrisken, alltså den risk för att produkterna ska försvinna eller skadas när de transporteras från dig tillbaka till vårt lager.

7. Force Majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständighet är bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

8. Användning av personuppgifter

Tenson behandlar dina personuppgifter i enlighet med Tensons integritetspolicy som går att hitta här.

9. Tillämplig lag och tvist

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med sina köp och med vår service. Om du är missnöjd är du välkommen att kontakta oss så kommer vi göra vårt bästa för att lösa problemet. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du kontaktar Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer och beslut. Du kan också använda EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning som finns att hitta på deras webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

Dessa Allmänna villkor regleras av svensk lag. Denna lag kommer inte påverka något ytterligare skydd som du skulle ha fått genom en annan lag utan denna bestämmelse.

10. Kontakta Tenson

Du är alltid välkommen att kontakta oss på följande sätt:

E-mail: [email protected]

Post: Tenson AB, Ekonomivägen 2 43633 Askim Sverige